Actueel

Bondsbureau

Op zaterdag 5 september is tijdens een toerustingsbijeenkomst van de Bond van Hervormde Zondagsscholen door het bestuur meegedeeld dat het Hervormd Bondsbureau in Nijkerk sluit per 31 december 2021. In het Reformatorisch Dagblad van maandag 7 september werd er uitgebreid over geschreven. Het bericht is overgenomen in de Waarheidsvriend van 10 september.

Zoals u weet verricht het bondsbureau diensten voor drie bonden: de Hervormde Zondagsscholenbond, de Hervormde Mannenbond en de Hervormde Vrouwenbond. In het stichtingsbestuur wordt al geruime tijd over dit punt gesproken. We betreuren het dat dit bericht op deze wijze naar buiten is gekomen en niet tegelijkertijd door de drie genoemde bonden. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bijbelstudies Hervormde Vaan 2020

De complete Hervormde Vaan van 2020 wordt gepubliceerd op de website begin januari 2021 in ons online archief, toch willen we u de Bijbelstudies niet onthouden die in de Hervormde Vanen van 2020 inmiddels zijn gepubliceerd.

Wenst u een persoonlijk abonnement op de Hervormde Vaan mailt u dan naar bondsbureau@solconmail.nl
Indien u lid bent van een mannenvereniging dan moet de secretaris van de mannenvereniging u aan melden. De rekening van het abonnement loopt dan via de mannenvereniging.

Opvoedingsbron

Ieder jaar ontwikkelt de Mannenbond in samenwerking met drie andere bonden (zie Werkgroep Educatief Beraad) een digitaal magazine, Opvoedingsbron. Opvoedingsbron wordt geschreven rondom een thema dat voor verschillende plekken in de gemeente is uitgewerkt. Zo kunnen ouders thuis én in de gemeente leren en ontdekken over een thema met betrekking tot de geloofsopvoeding. Het thema van 2020 is In je buurt. Deze uitgave is gratis te downloaden.
Lees verder >>

Bondsdag 2019

Bondsdag 2018

Bondsdag 2017

Mannenvereniging en Reformatie

Op 8 april 2017 hield Ds. J.P. Nap een Lezing op de Huishoudelijke Vergadering van de Hervormde Mannenbond in gebouw Maranatha te Veenendaal. Een verkorte versie van deze lezing is terug te vinden op de pagina Mannenvereniging en Reformatie.

Bondsdag 2016

Lezing Ds. J. van Dijk

Lezing Huishoudelijke vergadering 9 april 2016 door ds. J. van Dijk

Verdiepingsconferentie

De Hervormde Mannen- en Vrouwenbond op g.g. komen, binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), met het initiatief om activiteiten te gaan organiseren voor jongvolwassenen van 25 - 40 jaar.     In mei 2012 wordt een stuurgroep in het leven geroepen die zich bezig gaat houden met de coördinatie en organisatie van deze activiteiten. Een lid van de Mannenbond en een lid van de Vrouwenbond hebben zitting in de stuurgroep. Voor meer informatie en om je op te geven voor een bijeenkomst bezoek de website. 

www.verdiepingsconferentie.nl

Bondsdag 2015

Foldermateriaal en posters

 

 

Deze kunt u bestellen bij het Hervormd Bondsbureau 033-2456699

of via de mail bondsbureau@solconmail.nl