Actueel

Opvoedingsbron

Ieder jaar ontwikkelt de Mannenbond in samenwerking met drie andere bonden (zie Werkgroep Educatief Beraad) een digitaal magazine, Opvoedingsbron. Opvoedingsbron wordt geschreven rondom een thema dat voor verschillende plekken in de gemeente is uitgewerkt. Zo kunnen ouders thuis én in de gemeente leren en ontdekken over een thema met betrekking tot de geloofsopvoeding. Het thema van 2019 is In de generaties. Deze uitgave is gratis te downloaden.
Lees verder >>

Bondsdag 2019

Bondsdag 2018

Bondsdag 2017

Mannenvereniging en Reformatie

Op 8 april 2017 hield Ds. J.P. Nap een Lezing op de Huishoudelijke Vergadering van de Hervormde Mannenbond in gebouw Maranatha te Veenendaal. Een verkorte versie van deze lezing is terug te vinden op de pagina Mannenvereniging en Reformatie.

Bondsdag 2016

Lezing Ds. J. van Dijk

Lezing Huishoudelijke vergadering 9 april 2016 door ds. J. van Dijk

Verdiepingsconferentie

De Hervormde Mannen- en Vrouwenbond op g.g. komen, binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), met het initiatief om activiteiten te gaan organiseren voor jongvolwassenen van 25 - 40 jaar.     In mei 2012 wordt een stuurgroep in het leven geroepen die zich bezig gaat houden met de coördinatie en organisatie van deze activiteiten. Een lid van de Mannenbond en een lid van de Vrouwenbond hebben zitting in de stuurgroep. Voor meer informatie en om je op te geven voor een bijeenkomst bezoek de website. 

www.verdiepingsconferentie.nl

Bondsdag 2015

Foldermateriaal en posters

 

 

Deze kunt u bestellen bij het Hervormd Bondsbureau 033-2456699

of via de mail bondsbureau@solconmail.nl