De Hervormde Vaan

De Hervormde Vaan is het blad van onze Hervormde Mannenbond. Het blad verschijnt 10 x per jaar.    Het blad voor de maanden april/mei en juni/juli zijn gecombineerd. Alle leden van de aangesloten verenigingen ontvangen het blad.

Het is ook mogelijk als u geen lid bent van een aangesloten vereniging een abonnement op de Hervormde Vaan te nemen. De kosten van een abonnement bedragen € 15,00 per jaar. Als u gedurende een kalenderjaar abonnee wordt ontvangt u een nota naar rato van de nog te verschijnen nummers.

Voor opgave kunt u zich wenden tot het Hervormd Bondsbureau.

De complete Hervormde Vaan van 2021 wordt gepubliceerd op de website begin januari 2022 in ons online archief, toch willen we u de Bijbelstudies niet onthouden die in de Hervormde Vanen van 2021 inmiddels zijn gepubliceerd.

Klik hier voor het online archief