Het nieuwe normaal

n.a.v. Openbaring 6 vers 1-8

In wat voor wereld leven we toch
Wat bedoelen we?  Dit: wat zullen wij en de volgende generaties nog mee maken in de wereld? Want er gebeurt heel veel wat ons angstig kan maken voor de toekomst. Dat is in het Bijbelgedeelte Openbaring 6 vers 1-8 ook zo. Wat lezen we? Johannes krijgt een uitnodiging: Kom en zie! Dat wil zeggen: kom er bij, kom eens kijken. En hij niet alleen. Het is een uitnodiging, die voor iedereen hoorbaar is. Het klinkt als de stem van een dier en zo hard als een donderslag: kom en zie. Wat zien we? Het lijkt wel op een paardenconcours met vier paarden. Maar kijk goed: de rijder op paard één heeft al een kroon op. Dat is apart: een kroon krijg je aan het eind van de race en als je nummer één bent. Maar aan het begin van de race weet niemand al wie er gaat winnen. Hier wel, want de rijder van paard één begint zijn race met een kroon op als winnaar. Begrijpelijk, dat iedereen moeten komen kijken! Wie is die ruiter op paard één? Ik hou het op vers 1: ``het Lam’’. De reden? Zie  Openbaring 19 vers 11: het witte paard wordt genoemd het Woord van God. Bovendien hoort de kleur wit bij het rijk van Jezus Christus: het witte paard, de witte kleding, de witte keursteen, de witte troon. Tenslotte heeft Hij een kroon op. Wie is dat? Het Lam wijst op de Heere Jezus Christus. Wat doet Hij? Zie hoofdstuk 5: Hij heeft een boekrol in Zijn hand. Een boekrol is een rol papier, op gerold. Vergelijk het met een schrift. Die boekrol is helemaal vol geschreven: aan de binnenkant en aan de buitenkant, er zitten geen lege bladzijden tussen.  Wat er in staat? De besluiten van God. Die besluiten hebben te maken met het plan van Gods heil en redding van de wereld. Maar die boekrol is verzegeld. Om er in te komen heb je een wachtwoord nodig. Wie heeft dat wachtwoord? Kom en zie: het Lam, dat staat als geslacht. Dat wijst op het offer van de Heere Jezus Christus, Die dood geweest is en Hij leeft. Hij is de Overwinnaar en alleen Hij kan in de boekrol komen. Wat is het wachtwoord? Het zijn zes letters: het Lam (L met hoofdletter, de rest met kleine letters). Wat betekent dat? De Heere Jezus krijgt de heerschappij over de geschiedenis. Hij heeft alle touwtjes in handen gekregen, van het hele wereld.

Het nieuwe normaal
Tijdens de coronacrisis kregen we het nieuwe normaal. Dat was een nieuwe norm van leven:  handen wassen, anderhalve meter afstand houden, geen volle bijeenkomsten of soms helemaal niet, etc. Wat zien we in Openbaring 6 vers 1-8? De Heere Jezus, Die alle touwtjes in handen heeft, is begonnen aan het nieuwe normaal  van Zijn rijk. Er is een nieuwe norm en een andere werkelijkheid zichtbaar op aarde. Waar zien we dat aan? Kijk naar de paarden. Wat betekenen de vier paarden? Het gaat niet over een paardenconcours, want een paard was in dit tijd hetzelfde wat nu een oorlogstank betekent. Er is dus een oorlog aan de gang. Tussen wie?  Het witte paard heeft een rijder met een boog (pijl en boog) en een kroon op. Dat heeft te maken met de Heere Jezus als Redder en Rechter. Hoe is Hij dat? Door de Evangelieverkondiging van Jezus Christus als het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Het rode paard heeft te maken met de vrede wegnemen, met afslachten (criminaliteit, terreur), met een groot zwaard (oorlog, bloed vergieten), met genocide, met familiedrama’s, met schooldrama’s, met vernietigingswapens, met chemische wapens, etc.  Het zwarte paard heeft te maken met een oneerlijke weegschaal: drie kilo(maat) gerst en een kilo tarwe afwegen. Daar kon één man van eten, las ik. Dat kostte ook nog eens een penning. Dat was je dagsalaris. Dat betekende honger. Den k ook aan zwarte handel. Ik hoorde  dat in de oorlog mensen aardappelen en graan opspaarden: als er honger was, verkochten ze het duur. Gevolg? Ontwrichting van de samenleving: verschil tussen rijk en arm, een financieële en economische crisis (denk aan n verband met oorlog), waar de een baat bij heeft en de ander onder door gaat. Wel moet er in de wereld eten en drinken blijven (wijn en olie). Het grauwe paard heeft te maken met de dood en met het graf. Het is een gevolg van paard twee en paard drie. Door oorlog, terreur, familiedrama’s sterven mensen, verdrinken ze, door honger komen ze ook om. Deze dingen treffen één vierde deel van de wereldbevolking. ``Met de dood’ betekent met  besmettelijke ziekten,  want de pest werd de zwarte dood genoemd. Dus ook wereldpandemieën (denk aan coronavirus) zaaien dood en verderf. We lezen ook dat mensen gedood worden door wilde dieren. Denk aan de vervolgde kinderen van de Heere Jezus. Dus het gaat om een oorlog tussen paard één en paard twee, drie en vier.

Actualiteit
Wat is nu het nieuwe normaal waar we mee te maken hebben door de Heere Jezus Christus? De nieuwe werkelijkheid en de nieuwe norm waar de kerk van Christus rekening mee moet houden? Let op de volgorde van de paarden: het witte paard gaat voorop. Dan komen de andere paarden. Niet voor niets wordt gezegd: kom er bij en kijk goed mee. Waarom? Wie om zich heen kijkt, ziet net als de Kerk van Christus aan wie Johannes schrijft (90 na Chr) dat het andersom lijkt te gaan: we zitten in het oude normaal met die drie paarden van dood en verderf, van wereldpandemieën, van vervolgingen om de Naam van Jezus Christus, van  honger, van zwarte handel in eten en drinken, van terreur etc. Die paarden lijken het toch te gaan winnen: zij lopen op kop. En het witte paard? Dat komt als een hinkend paard achteraan en verliest het. Het verschil tussen de drie paarden en het witte paard wordt steeds groter lijkt het wel. Uiteindelijk zal het witte paard van de Evangelieverkondiging afhaken en niet eens de finish overgaan, zijn de prognoses. Denkt u dat ook? Zie de rijder op het witte paard: Hij heeft de kroon op. Dat betekent: we zitten nú in de nieuwe normaal van Jezus’ rijk. Het is dus echt andersom: het witte paard rijdt voorop en blijft voorop rijden. De Evangelieverkondiging ligt op kop als winnaar. En de andere paarden? Die komen er achter aan als verliezers. Let hier op, want er is wel een verschil met de coronacrisis: nu de coronacrisis voorbij is, zijn we weer terug in het oude normaal. Dat is fijn en een zegen dat we elkaar o.a. op de mannenverenigingen weer konden ontmoeten.  Maar sinds Jezus’ overwinning met Pasen gaat het in de wereld niet meer terug naar het oude normaal. In wat voor tijd leven we? In de tijd van het nieuwe normaal van Jezus’ overwinning op duivel, zonde en dood.

Evangelieverkondiging
Dan is de vraag op zijn plaats: wanneer breekt het nieuwe normaal van Jezus’ rijk helemaal door? Is dat als die drie andere paarden van dood en verderf, van honger en pandemieën, van terreur en ontwrichte samenlevingen, etc. Hem uit de hand dreigen te lopen? Nee! Wanneer dan? Als het witte paard van de Evangelieverkondiging klaar is met Zijn overwinningstocht door de hele wereld heen. Klopt dat? Ja, want de Heere Jezus Zelf zegt: Ik kom niet eerder terug dan als het Evangelie de hele wereld over is gegaan en Ik Mijn uitverkorenen bijeen geroepen heb. Vergeet dat niet, anders loop je vast. Waarmee? Wij zetten ons in voor een nieuwe en betere wereld met de middelen die we hebben (denk aan coronabestrijding, aan vredesmissies, aan  klimaatbeheersing, aan hulpverlening op allerlei gebied). Terecht. Maar elke keer gooien die drie paarden roet in het eten: dan hier en dan daar duikt terreur op, weer honger, een ander virus, dan weer oorlog etc.  Het lukt ons niet. Wat dan? Let op de Evangelieverkondiging: het verkondigt het heil in Jezus Christus en een nieuwe hemel en nieuwe aarde (Openbaring 21/22). Daar loopt het nieuwe normaal van Jezus’ rijk op uit. Ondertussen gaat de Evangelieverkondiging door, nu en hier. Hoe. Zie vers 2: ``overwinnend en om te overwinnen’’. Overwinnen betekent dat Jezus Christus ons wil losmaken van het oude normaal waarin we zonder God leven en ons door geloof, hoop en liefde verbinden aan de Heere Jezus Christus, opdat we ons inzetten voor het nieuwe normaal van Jezus’ rijk. Hoe worden we overwonnen? Zie het witte paard van de Evangelieverkondiging: er wordt met boog (pijl en boog) geschoten. Met pijl en boog? Is dat niet doden ipv leven geven? Nee, want ik las dat de punt van de pijlen gedoopt zijn  in het bloed van Jezus Christus. Die pijlen gaan dieper dan de pijlen in ons geweten en in onze gevoelens: die kunnen ons wonden, maar we weten er zelf nog raad mee en blijven in ons oude normaal ten opzichte van God. Raakt de Evangeliepijl de diepste pit van ons bestaan, ons ego, zo laat de Heilige Geest ons ontdekken: o God, het is niet normaal om zonder de Heere Jezus te leven,  ik ben en voel me schuldig ten opzichte van U, wees mij zondaar genadig, verloren ben ik, maar kan ik ook behouden worden? Ja, want de Evangeliepijl is gedoopt in het bloed van Jezus Christus: bekeert u en gelooft het Evangelie, laat uw zonden afwassen door Jezus Christus, ontvang de belofte van de H Geest. Is dat echt? Je kunt het bijna niet geloven van blijdschap. Het is echt, want het is dezelfde pijl die ons ego doodt en geneest. Die pijl komt uit Gods hart.  Die pijl is met liefde geschoten. Daar komen we ook voor uit: ik had die pijl nodig om tot God te komen en me aan Hem over te geven. Verbazingwekkende genade: Gods Geest legt het bloed van Jezus Christus over mij heen en ziet mij niet in mezelf aan, maar in Christus, nu al, door het geloof. Ja, dat is onze nieuwe werkelijkheid in Jezus Christus.

Hoop op Christus
Dat is de wereld waar het nieuwe normaal van Jezus’ rijk zich baan breekt. Dat we op weg zijn naar de grote toekomst van onze Heere Jezus Christus. Maar we moeten als Kerk van Christus door deze wereld heen. Kan dat? Kijk naar de gelovigen aan wie Openbaring als eerst geadresseerd is en naar de gelovigen in onze tijd. Wat is de angst tóen en nù? Ik ben soms bang dat de kerk van Christus onder de voet dreigt gelopen te worden door die drie paarden. Waarom die verschrikkelijke dingen allemaal? Moet dat echt zo door gaan in de wereld? En wat ik persoonlijk meemaak aan zorgen, verdriet, strijd, twijfels, verzoekingen, aanvechtingen, dan merk ik dat nog zoveel van het oude normaal zit in de kerk, in de gemeente en in mijn eigen hart het meest. Let dan op, kom kijken, zegt Johannes tegen ons: traceer met de Bijbel het witte paard en hoor en zie dat de Evangelieverkondiging door gaat. Daarom is het einde er nog niet. God is er nog niet klaar mee. In die wereld leven wij en hebben nu al in ons hart  een toekomst vol van hoop voor een ieder die gelooft. Tot de dag komt, dat Jezus Christus er een punt achter zet en alles hier op aarde stopt. Dan is hemel en aarde vol van het nieuwe normaal van Jezus’ rijk en al het oude normaal is voorgoed weg. Die hoop op Christus moet al ons leed verzachten. Doet die hoop op Christus dat bij u en mij?