De Hervormde Vaan is het blad van onze Hervormde Mannenbond. Het blad verschijnt 10 x per jaar.    Het blad voor de maanden april/mei en juni/juli zijn gecombineerd. Alle leden van de aangesloten verenigingen ontvangen het blad.

Het is ook mogelijk als u geen lid bent van een aangesloten vereniging een abonnement op de Hervormde Vaan te nemen. De kosten van een abonnement bedragen € 16.00  per jaar. Als u gedurende een kalenderjaar abonnee wordt ontvangt u een nota naar rato van de nog te verschijnen nummers.

Voor opgave kunt u zich wenden tot info.mannenbond@solcon.nl

De complete Hervormde Vaan van 2023 wordt gepubliceerd op de website begin januari 2024 in ons online archief, toch willen we u de Bijbelstudies niet onthouden die in de Hervormde Vanen van 2023 inmiddels zijn gepubliceerd.

Klik hier voor het online archief