Hervormde Mannenbond

Bond van de Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag

U bevindt zich hier >

Doel en missie

Ons doel

De mannenbond bestaat negentig jaar. Het is ons verlangen dat er nog vele jaren zullen volgen, tot aan de komst van Christus. Het is immers van onschatbare waarde dat van generatie op generatie het Woord wordt onderzocht. Het oorspronkelijke doel van onze vereniging willen we blijven nastreven. De statuten verwoorden dit doel als volgt: ‘werkzaam te zijn ten behoeve van reeds bestaande en nog op te richten Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag’, en ‘leiding te geven bij het onderzoek van Gods Woord en het bestuderen van de Hervormd Gereformeerde levensbeschouwing’. Dat is ons doel en dat blijft ons doel.

Onze missie

Heeft de Mannenbond toekomst? Het proces van de ontkerstening trekt diepe sporen in onze samenleving. De Bijbel raakt steeds meer een onbekend boek. Maar deze tijd geeft ook nieuwe mogelijkheden, zelfs uitdagingen om door te gaan, voor jongeren en ouderen, met dit werk. De Heere gaf zegen in het verleden en zal dat ook in de toekomst schenken.

Vragen?

Heeft u een vraag n.a.v. bovenstaande.
Neem gerust contact met ons op!