Hervormde Mannenbond

Bond van de Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag

U bevindt zich hier >

Privacy verklaring

De Hervormde Mannenbond, gevestigd aan Donderstraat 6 te Ridderkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.hervormdemannenbond.nl

WJJ Appeldoorn is de Functionaris Gegevensbescherming van Mannenbond.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Hervormde Mannenbond verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website verzamelt geen gegevens over de websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hervormde Mannenbond verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van de Hervormde Vaan, onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Hervormde Mannenbond verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hervormde Mannenbond neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hervormde Mannenbond of het Bondsbureau) tussen zit. Hervormde Mannenbond gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Multivers Unit4 computerprogramma in combinatie met Excel en Word.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hervormde Mannenbond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam;
b) adresgegevens;
c) telefoonnummer;
d) e-mailadres;
e) bankrekeningnummer
f) foto’s voor plaatsing in het blad de Hervormde Vaan/MANkracht

De Hervormde Mannenbond verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de Hervormde Mannenbond de persoonsgegevens vernietigen/anomiseren, tenzij op grond van de wet (bv de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dit laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

De Hervormde Mannenbond verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:
a+b+c+d) worden gebruikte voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging hiervan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
a+b+c+d) worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten en activiteiten van de Hervormde Mannenbond. Uw telefoonnummer kan ook voor deze doeleinden worden gebruikt.
a+e) worden gebruikt om betalingen af te wikkelen, bijvoorbeeld van het lidmaatschap en of ontvangen goederen.
f) er worden foto’s en teksten ingestuurd voor plaatsing in de Hervormde Vaan of MANkracht, deze gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard en daarna vernietigd.