Hervormde Mannenbond

Bond van de Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag

U bevindt zich hier >

Historie

Het ontstaan

In januari 1933 vond de oprichtingsvergadering van de Hervormde Mannenbond plaats in Utrecht. Dat betekent een ruim 90 jarig bestaan van de Mannenbond. Een goed moment om terug te blikken en vooruit te zien. Ingrijpende gebeurtenissen vonden plaats op kerkelijk , maatschappelijk en politiek terrein. In de bewogen crisisjaren voor de oorlog ging deze bond van start. Klein begonnen, maar nu uitgegroeid tot meer dan drieduizend leden. Vele verenigingen hebben zich in de loop der jaren aangesloten. Er kwamen steeds meer plaatselijke verenigingen, ringverbanden en streekbijeenkomsten, maar ook landelijke bondsdagen. Jaarvergaderingen werden belegd op diverse locaties, gesteund door een trouwe achterban uit het hele land. Naast de maandelijkse uitgave van ons bondsorgaan “ De Hervormde Vaan “, verschenen de talrijke brochures met actuele onderwerpen. Het hoofdbestuur stimuleerde de plaatselijke besturen ook de belijdenisgeschriften, de (kerk)geschiedenis op te nemen op het verenigingsrooster.