In januari 1933 vond de oprichtingsvergadering van de Hervormde Mannenbond plaats in Utrecht.

Dat betekent een ruim 80 jarig bestaan van de Mannenbond. Een goed moment om terug te blikken en vooruit te zien. Ingrijpende gebeurtenissen vonden plaats op kerkelijk , maatschappelijk en politiek terrein. In de bewogen crisisjaren voor de oorlog ging deze bond van start. Klein begonnen, maar nu uitgegroeid tot meer dan drieduizend leden. Vele verenigingen hebben zich in de loop der jaren aangesloten. Er kwamen steeds meer plaatselijke verenigingen, ringverbanden en streekbijeenkomsten, maar ook landelijke bondsdagen. Jaarvergaderingen werden belegd op diverse locaties, gesteund door een trouwe achterban uit het hele land. Naast de maandelijkse uitgave van ons bondsorgaan “ De Hervormde Vaan “, verschenen de talrijke brochures met actuele onderwerpen. Het hoofdbestuur stimuleerde de plaatselijke besturen ook de belijdenisgeschriften, de (kerk)geschiedenis op te nemen op het verenigingsrooster.

Wat is nu het eigene van onze Mannenbond? Het onderzoek, het bestuderen van Gods Woord. Dat doel is al die jaren onveranderd gebleven. Het is goed om niet alleen terug te zien, maar ook vooruit te blikken. Heeft de Mannenbond toekomst? Het proces van de ontkerstening trekt diepe sporen in onze samenleving. De Bijbel raakt steeds meer een onbekend boek. Maar deze tijd geeft ook nieuwe mogelijkheden, zelfs uitdagingen om door te gaan, voor jongeren en ouderen, met dit werk. De Heere gaf zegen in het verleden en zal dat ook in de toekomst schenken.